Våre ansatte er vår største ressurs!

Jobbe hos oss

Som ledende emballasjeprodusent setter vi stor pris på våre medarbeidere. Gjennom å skape utfordringer og langsiktige karrieremuligheter på alle nivåer i organisasjonen, tar vi sikte på å tiltrekke oss de beste kollegaene.

Den enkleste måten er å ta utgangspunkt i våre verdier:
Engasjement, Ansvar, Nyskapende, Kvalitet og Fleksibilitet.

Vi vet at de ikke sier deg så mye kun som ord, men la oss sette dem inn i din rolle i Peterson Packaging.

Ditt personlige engasjement gjør at du gjerne tar utfordringen og alle diskusjonene som du anser er nødvendig for at kunden skal nå nye høyder i sin virksomhet.

Ansvar er en forutsetning for et vellykket samarbeide mellom kolleger og er en grunnstein i enhver kunderelasjon. Du holder hva du lover til enhver tid.

Ambisjonene om å levere riktige løsninger gjør at du stadig bruker din kreativitet.  Hos oss er nyskapning å flytte grenser for å finne nye løsninger.

Du tenker kvalitet, kvalitet, kvalitet. Gjennom å prioritere kvalitetssikring i alle ledd i produksjonsprosessen, oppnår du resultater som kundene er tilfreds med.

Våre ansatte er avgjørende for vår suksess og virksomhetens fremgang.
En fremgangsrik bedrift må være lydhør og stadig på utkikk etter løsninger som gjør at våre medarbeidere leverer en strålende jobb.