Bølgepapp – hvis naturen får velge

Bølgepapp – et bra miljøvalg.

Å arbeide med bølgepapp som råmateriale gjør det enkelt for oss å bidra positivt i forhold til miljøhensyn. Bølgepapp kan gjenvinnes 100 % og er derfor ekstremt miljøvennlig.

Minst mulig miljøbelastende

Bølgepapp består av 85 % gjenbrukt papirmasse. Av all bølgepapp som returneres er mer enn 90 % gjenbruk enten i papirproduksjon eller gjenvinnes som energi. Til og med limet som blir brukt til bølgepapp er 100 % biologisk nedbrytbar. Det er basert på maisstivelse eller hvete.

I Peterson Packaging arbeider vi for at våre produkter, prosesser og fabrikker skal belaste miljøet omkring oss i minst mulig grad. I praksis betyr det at Peterson Packaging setter høye og tydelige miljøkrav til alle leverandører av både varer og tjenester.

Vi arbeider kontinuerlig med å minimere miljøbelastningen i hele prosessen, fra råvareproduksjon, transport og egne fabrikker, til ferdig produkt.
Dersom naturen selv fikk velge emballasjemateriale, ville den helt sikkert velge bølgepapp.

Vi våger å påstå at vi gjør miljøet en tjeneste hvis bruk av bølgepapp fortsetter å øke.