Et europeisk nettverk av bølgepappemballasje produsenter

Alliabox

Etter hvert som våre kunder, i mye større grad enn tidligere, opererer i internasjonal eller global sammenheng, trenger vi evnen å kunne møte etterspørselen utenfor det nordiske markedet og tilby en variasjon av samordnede emballasjeløsninger. Som følge av dette er Peterson Packaging medlem i det europeiske nettverket, Alliabox.

Alliabox ble dannet i 1995 og er et europeisk nettverk av selvstendige, privateide bølgepappemballasje produsenter. Alliabox er et selskap eid av sine medlemmer. Vi betjener internasjonale merkevareselskaper som benytter emballasje av bølgepapp. Med ni partnere er vi representert i hele Europa. Med en omsetning på 1 617 millioner euro i 2013, produserte vi 3 373 Mio m² papp og hadde 7 169 ansatte.
 
Les mer på www.alliabox.com

Vi kan gi anbud og levere i Europa

Peterson Packaging var en av initiativtakerne da Alliabox ble etablert i 1995 og i dag kan våre kunder ha stor nytte av vår felles kunnskapsbank, samtidig som vi kan gi anbud og levere emballasje i større deler av Europa.