Vores arbejde med CSR

Miljø

Vi arbeider for at våre produkter, prosesser og fabrikker skal belaste miljøet omkring oss i minst mulig grad. Dette gjør vi ved å bruke råmateriale, energi og andre ressurser så effektivt som mulig samt at våre fabrikker til enhver tid har fokus på miljø.

Vi jobber med fiberbaserte råvarer hvor en stor del er gjenvinning. Det betyr også at i Peterson Packaging setter vi høye miljøkrav til alle leverandører – både av varer og tjenester.

Sosialt ansvar

Det er vårt ansvar å drive fabrikkene på en god måte. Vi skal respektere internasjonale regler i forhold til menneskerettigheter uansett hvor vi gjør forretninger. Vi jobber kontinuerlig for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.Vi er også en ansvarlig del av vårt lokalsamfunn.

I Peterson Packaging setter vi sikkerheten til våre ansatte øverst på agendaen ved stadig å ha fokus på HMS.  Målet er å opprettholdet et psykososialt og godt arbeidsmiljø uten ulykker.

Ekonomisk

Petersongruppen jobber kontinuerlig med å optimere utnyttelsen av råvarene så vel som andre ressurser i virksomheten. Vi er overbevist om at kostnadseffektivietet går hånd i hånd med å bedre miljøet. I forhold til inveseteringer er alltid ressursbruk en viktig del av beslutningen.

Vi i Petersongruppen bruker LEAN i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.