Vi tar ansvar hele veien

Hele Petersonkonsernet er nå FSC® sertifisert i alle bedriftene.

Hva er FSC®?

FSC® står for Forest Stewardship Council som er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som fremmer miljøtilpasset, samfunnsnyttig og økonomisk forsvarlig forvaltning av verdens skoger, gjennom sin sertifisering FSC®.
Sertifiserte bedrifter følger FSC® regler (standarder) innenfor skogbruk og sporbarhet. Bedriftene må  merke sine produkter med FSC® varemerke.

FSC® merket gjør at forbrukere og bedrifter kan velge artikler av tre som kommer fra ansvarlig skogforvaltning, det vil si et skogbruk som tar hensyn til  mennesker og miljø.

Skogen gir oss rent vann, frisk luft og bidrar til å bremse den globale oppvarmingen. Den gir mat, medisin og viktige naturressurser som tømmer og papir. En ansvarlig skogforvaltning sikrer at skogen på lang sikt kan gi oss disse mulighetene. De som deltar i FSC® bidrar frivillig til dette.

”Utdrag fra www.fsc.org”.