Fabrikken i Sarpsborg feirede 100 år i 2014

Dateres tilbake til 1800-tallet

1801 - M. Peterson & Søn

Momme Peterson grunnla forretningen i 1801, da han fikk sitt borgerskapsbrev som gav ham rett til å starte krambod i Moss. Kramboden vokste og utviklet seg til et forretningsforetagende ved navn M. Peterson & Søn.

1848 - Skipsfart

M. Peterson & Søn kjøpte seg opp innen skipsfart, og var en av Moss’ mest fremgangsrike skipseierselskaper av 1875.

1883 - Moss Cellulosefabrikk

Momme Peterson’s barnebarn, Theodor Peterson, solgte skipsflåten, kjøpte Moss Jernverk og dets betydelige eiendommer. Han grunnla Moss Cellulosefabrikk, hvor det første kok av cellulose fant sted i 1883. De to første papirmaskinene ble kjøpt i 1898.

1950 - Utviklingen av Petersongruppen

Brødrene Ralph og Erik Mollatt, 6. generasjons etterkommere av Momme Peterson, ble hovedutviklerene i arbeidet med å bygge opp et moderne, fullt integrert emballasjekonsern.

1989 - Peterson Group

Peterson består av ti individuelle selskaper. Det samme året ble gruppemodellen introdusert, med M. Peterson & Søn AS – familieeiet selskap, ikke børsnotert – som morselskap.

1998 - Styrking av vår nordiske posisjon

Ved kjøp av massivpappfabrikken fra UPM Kymmene og etablering av Peterson Packaging OY, styrket vi vår nordiske posisjon.

1999 - Markedstilpasning

Som en konsekvens av konkurrentene beveger seg mot sentralisering og spesialisering vi solgte kartong og kopper operasjoner. Vi har også gjennomført et investeringsprogram i Moss, noe som gir en økning på 50.000 tonn i vår produksjon av kraftliner.

2001 - Nordic Paper

Virksomheter i Scanproof enheten ble omorganisert til en selvstendig bakepapir gruppe under navnet Nordic Paper og ikke lenger tilhører Peterson-konsernet.

2006 – Skandinavisk konsern

Nye eiere kjøper samtlige aksjer og endrer navnet til Peterson AS. Samme år kjøper de opp fire bølgepappfabrikker i Sverige og Danmark og gjør Peterson AS til et skandinavisk konsern.

2012 - Nye eiere

PEMCO konsernet kjøper 100 % av aksjene i Peterson AS. Pemco er et norsk handel- og industrikonsern innenfor kjemikalier og fornybar energi. Selskapet er blant annet Norges ledende aktør innom produksjon og salg av miljøvennlig, fornybar energi basert på trepellets - Les mer om Pemco

2014 – Vi styrker vår posisjon i Danmark.

Peterson Packaging Group investerer i utvikling av produksjonen i Danmark.  Produksjonen i Næstved flytter til Randers og Peterson Packaging blir en sterkere aktør i det danske markedet.