Vi har åtte fabrikker i Skandinavia

Peterson Packaging AS

Sarpsborg

Fabrikken i Sarpsborg ble grunnlagt allerede i 1914 av familien Iversen. Den ble kjøpt opp av M.Peterson & Søn AS i 1961. I Sarpsborg finner du i dag produksjon av bølgepappemballasje. I Sarpsborg har vi produksjonskapasitet på nærmere 95 mill m².
Her er også selskapets hovedkontor.

Display

Vår displayvirksomhet ble utviklet gjennom bølgepappfabrikken i Sarpsborg og etablerte seg som egen produksjonsenhet i 1980. I dag er den markedsledende og har Norden som sitt hjemmemarked for salgsfremmende displaymateriale i bølgepapp. Fabrikken ligger på Kampenes i nærheten av Sarpsborg.

PackTech

Divisjonen for pakketekniske løsninger startet i 1984 med basis i oppreise- og wrap aroundmaskiner. Etterhvert har den utviklet seg til å levere komplette løsninger med produksjonslinjer og separate pakkemaskiner. Siden starten har PackTech leverte over 600 pakkemaskiner bare i Norge.

Ranheim

På Ranheim fokuserer vi på produksjon av papir og massivpapp. Fabrikken har vært en del av Petersonkonsernet siden 1983 da masisvpapp ble sett på som en naturlig del av vår forretningsvirksomhet. Papirfabrikken ble etablert allerede i 1884. Fabrikken som ligger i nærheten av Trondheim har to produksjonsenheter, 176 ansatte og produksjon på nærmer 110 000 tonn papir hvert år.

Sykkylven

Fabrikken på Sykkylven ble etablert i 1961 og har siden slutten av 1980-tallet vært en del av Petersonkonsernet. Fabrikken er en konverteringsfabrikk og har spesialisert seg på storemballasje mot møbelindustrien. Vi fokuserer på kompetanse som gir kunden den beste totalløsningen med lave logistikkostnader på spesialemballasje.

Peterson Packaging AB

Norrköping

Fabrikken i Norrköping har perfekt plassering. Her fins alle transportlag samlet og flere av byens største arbeidsgivere er virksomheter innen papir og emballasjeindustrien. Personalet er kjernen i viksomheten . Spisskompetanse og vår lange erfaring er vårt største fortrinn  i konkurransesammenheng. Fabrikken i Norrköping produsrer opp mot 90 mill m² pr. år.

Bäckefors

Fabrikken i Bäckefors ligger i et historisk miljø som har hatt industriell aktivitet siden 1700-tallet. De ansatte på Bäckefors føler stolthet og lidenskap for arbeidet de utfører, noe de formidler videre til kundene. Bäckefors har en produksjonskapasitet på rundt 62 millioner m².

Peterson Packaging A/S

Randers

Peterson Packaging A/S ble kjøpt opp av Smurfit Kappa Group i 2006. Vår fabrikk i Randers har kunder over hele Danmark, og samarbeider tett med de andre enheter i konsernet. Fabrikken i Randers har, etter flere viktige investeringer en produksjonskapasitet på cirka 102 millioner m². pr. år.