Elefanten har fulgt Peterson fra 1930

Elefanten kommer fra en Logo konkurranse for selskapet M Peterson & Søn AS en gang på 1930-tallet.

Elefanten er formet med bokstavene MOSS

Mange har oppdaget at elefanten er formet med bokstavene MOSS, der konsernet hadde sitt hovedkontor. Det færre vet er at tømmerstokken i snabelen ikke er en tømmerstokk, men en papirrull, selvfølgelig. Elefanten lurte seg inn på overtid i konkurransen, og ble lenge brukt som merkevare. 

Elefanten forsvant som logotype i begynnelsen på 70-tallet, men i 1984 var elefanten tilbake i manesjen.

De verdiene elefanten skulle symbolisere i 1930 er de samme i dag, over 85 år senere
høy intelligens, godt minne, langt liv og enorm styrke