Bølgepappemballasje er den klassiske emballasjen – Pappen holder seg aktuell da den er i stadig utvikling.

Bølgepappemballasje er en helhetsløsning.

For våre kunder er bølgepappemballasje mer enn transportsikkerhet. Det er en del av en funksjonell enhet som vil møte kravene til effektivitet i hele verdikjeden. Samtidig skal produktet vi selger være miljøvennlig. På grunn av krav til lønnsomhet må emballasjen være optimal. Målet vårt er at emballasjen skal bidra til kundens lønnsomhet.

Dette oppnår vi ved å bygge forståelse for våre kunders forretnings ide, strategi og produksjon. Emballasjeutviklingen kombinerer bølgepappkunnskaper med en real dose kreativitet og det nyeste innenfor maskinelt utstyr. Fra ide til konstruksjon, trykk, logistikk og pakking. Vårt ansvar er å følge ditt produkt helt fram til sluttbruker.

Hele emballasjekjeden

Emballasjeløsninger krever en helhetlig tilnærming og som tar hensyn til hvordan produksjonen og distribusjonen er stukturert og fungerer i forståelse med forbrukernes vaner og behov.

Vi i Peterson Packaging må kjenne strukturen i ulike bransjer og ta hensyn til et marked der kravene til lønnsomhet og fleksibilitet blir større.

En bølgepappløsning for et eksisterende eller nytt produkt, får konsekvenser i mange ledd – og det er vårt ansvar å ta hensyn til dette og optimere løsninger i enhver situasjon helt fram til gjenvinning.