Stansede esker har et et stort bruksområde – fra små, eksklusive gaveesker til robuste transportesker.

Stansade esker

Stanset eske og sjaktelesken er våre hovedkonstruksjoner. Stansede esker har et meget stort bruksområde – fra små eksklusive gaveesker til robuste transportkasser. Limte esker, esker for maskinreising, trau, bakker og displayer, er alle varianter av stansede produkter.

Stansede esker finnes i alle dimensjoner og hver har sin spesielle konstruksjon. Det finnes flere løsninger med ulike formater og konstruksjoner og med forskjellige måter å  sette opp, fylle og lukke. Vi tilpasser designet etter produktet.
Stansede produkter må alltid ha et stanseverktøy og må gjennom en stanseprosess. Det kan gjøres store besparelser på materiell ved valg av konstruksjon og verktøy.

Oppreisning

Stansede esker kan reises på ulike måter, manuell eller maskinell reising.

Åpning

Med stansing kan man velge flere muligheter for åpning av eskene, f.eks.: Riveremse med og uten rivetape, perforeringer, lås som kan åpnes gjentatte ganger uten å ødelegge esken.