Trauet er en klassisk bølgepappkonstruksjon

Trau

Trauet er en klassisk konstruksjon som brukes innen mange områder – ikke minst dagligvareindustrien. Trauet er vanlig ved emballering av  drikke tappet på boks eller som transportemballasje for brød eller grønnsaker. Den stabiliserende effekten påvirkes av høyden på brettene.

Peterson Packaging sin løsning med trau med åtte hjørner styrker stabiliteten ytterligere, i forbindelse med transport av drikkevarer. Trauet kan lages med stansede håndtak og med ønsket trykk.


Trauet - en fornyet klassiker
Transportemballasje
Klassisk konstruksjon