Vi er totalleverandør og tar ansvar fra ide’ og fram til ferdig produkt.

Selgende displayløsninger

Peterson Packaging AS leverer selgende displayløsninger med Norden som hjemmemarked. Innovative, spennende og markedstilpasset løsninger står i sentrum for vårt arbeide med å nå målet med å styrke kundenes varemerke.

Displaymaterialet skal være en integrert del av produktets kommunikasjonsstrategi mot forbruker, noe som er viktig å ha med under hele prosessen.
Det som kjennetegner en vellykket kampanje er:

Kostnadseffektive løsninger som ivaretar gitte krav.
God planlegging 
God kommunikasjon som ivaretar produktets image.
Gode tekniske løsningersom gir den ønskede stoppeffekt.

Å tenke nytt og inspirerende har blitt vårt kjennetegn, og blant de mange oppdragene vi utfører finnes det mange fine eksempler på spesialløsninger der fantasien har blitt sluppet løs og kundens produkt har fått sitt eget uttrykk.

Totalleverandør

Peterson Packaging Display er totalleverandør og tar ansvar fra idé til ferdig displaymateriell.

Vårt prinsipp er at det er ditt produkt og dine ideer som styrer – nøl ikke med å kontakte oss for en inspirerende samtale!