Palldisplay er den perfekte løsningen for store vareeksponeringer og varer med høy egenvekt.

Palløsninger som er skreddersydde for ditt produkt

Palldisplay

Vi konstruerer og produserer palløsninger som er skreddersydde for ditt produkt og som oppfyller handelens krav.   

Skreddersydd og og selgende for ditt produkt
Våre paller tilpasses akkurat den type pall dere ønsker å benytte, enten det er resirkulerbare engangspaller, plastpaller eller trepaller.

Paller

Alle våre løsninger tilfredsstiller kravet til en gjenvinnbar engangspall – vi kaller den lettpallen. Ved helpalløsninger går vi ut ifra EUR-paller.