Vi hjelper deg med å forbedre driftstilgjengligheten

Oppgraderinger

En pakkemaskin kan med riktig vedlikehold leve et langt og produktivt liv. Underveis blir det kanskje behov for endringer i format og kapasitetsforbedringer.

Vi bytter ofte PLC styring og styreteknikk på eksisterende maskiner for å bedre driftstilgjengeligheten.

Ønsker du å vite hvilke muligheter som finnes med din maskin?
Send en mail til Henrik Finnestad: henrik.finnestad@peterson.no