Roboter er fleksible.

Roboter for materialhåndtering og pallerering

Roboter egner seg spesielt godt der dens fleksiblitet kan utnyttes til flere oppgaver.
For eksempel når produkter og oppgaver krever at den skal plukke og levere på forskjellige plasser og i ulike mønstre.

Roboter blir også benyttet i gruppering og produkthåndtering i våre automatiske pakkemaskiner.

Roboten kan håndtere tompaller, produkter og mellomleggsplater med samme verktøy.

Vår applikasjonsleverandør for roboter er Østerbergs som leverer Kuka-roboter i kombinasjon med spesialbygde verktøy og transportsystem.

Les mer om Kuka her >>