Ved å produsere produkten med en lavere fluting, fikk vi en besparelse i antall transporter.

Optimeringsprisen

- For gode emballasjeløsninger over tid

Optimeringsprisen deles ut årlig av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK) til en bedrift eller en enkelt person. Den kan gis i forbindelse med et produkt eller for det totale optimeringsarbeidet som gjøres. Peterson Packaging AS ble tildelt optimeringsprisen for å ha utviklet gode emballasjeløsninger i samarbeid med kundene over tid.

"Dette viser at bedriften har satt optimeringsarbeidet i system. Peterson Packaging AS som tidligere i år feiret 100 års jubileum med produksjon i Sarpsborg markerer seg nok en gang som en fremtidsrettet bedrift som har lykkes sette kunden i fokus med nye gode, miljøriktige og innovative løsninger."